Om Flaggskeppsfabriken

Sverige har en stolt tradition av högteknologiskt kunnande och innovationskraft. Företagen i detta projekt är flaggskepp och ligger i framkant inom svensk industri. Att utgå från deras utvecklingsresa, utmaningar och framgångar ger möjlighet till kunskapsspridning till andra företag, till utbildningsväsende samt andra samhällsaktörer.

Trots att de medverkande företagen valdes ut som deltagare i projektet för att de ligger långt fram med både digital utveckling och kompetensutveckling av anställda, upplevde samtliga att stora utmaningar kvarstår som behöver lösas.

I Flaggskeppsfabriken har företagen ansvarat för varsin utvecklingsworkshop där de tagit avstamp i det egna företagets främsta utmaningar på området. Med förberedda frågeställningar har varje workshop adresserat olika aspekter på kompetensutveckling för operatören i industriföretag under en period av snabb digitalisering och utveckling.

Resultatet av projektet sammanfattas i en slutrapport – ett gediget erfarenhetsutbyte, några slutsatser som alla kan stå bakom men framförallt en insikt om att det inte finns några enkla lösningar. Varje företag måste hitta sin metod, men utvecklingsarbetet underlättas om de grundläggande pusselbitar som presenteras i rapporten finns med.

Slutrapport

I projektet Flaggskeppsfabriken Digital konstaterar vi att kombinationen av flera teknikskiften har lett till insikter om att konkurrenskraften kan bevaras och förstärkas på flera plan om kompetensutveckling systematiskt kan utformas och följa med den accelererande digitaliseringen‭.

Hämta slutrapporten för Flaggskeppsfabriken Digital →