Slutrapport

I projektet Flaggskeppsfabriken Digital konstaterar vi att kombinationen av flera teknikskiften har lett till insikter om att konkurrenskraften kan bevaras och förstärkas på flera plan om kompetensutveckling systematiskt kan utformas och följa med den accelererande digitaliseringen‭.

Hämta slutrapporten för Flaggskeppsfabriken Digital →